torsdag 28 augusti 2008

Esther Stocker
Kunstneren Esther Stocker lager de heftigste installasjonene jeg har sett! Disse tre er fra tre ulike utstillinger. Den øverste heter "What do I know about space" og var utstilt på Museum 52 i London. Den midterste heter "Abstract thought is a warm puppy" og var utstilt i Brussel. Den nederste heter "geometrisch betrachtet" og var utstilt i Wien.

Inga kommentarer: