fredag 17 april 2009

London TopshopPå Topshop campar de... Det är Summertime! Också jäkligt shyssta fönster alltså! Skulle nog kunna tänka mig att jobba både på Topshop o Selfridges! Vi snackar helt andra dimensioner av budget än vad vi är vana vid här i Oslo.. även om jag kan erkänna att jag såg en viss antydan till att de dragit in på vissa butiker i London. Lite enklare lösningar och materialer. Det är ju som sagt finanskris! Men detta har inte drabbat Topshop ännu! 

They are camping at Topshop! It´s Summertime! Also damn cool window displays! I belive that I would love to work at both Topshop and Selfridges! We are talking about total diffrent dimensions of budgets than we are used to here in Norway! Even though i can admit that i saw some changes in London.. easier solutions and materials. We are talking about recession! But this does not seem to have struck Topshop yet!

Inga kommentarer: