lördag 20 september 2008

Stuart Haygarth
Stuart Haygarth är den engelska designer som gjort dessa spektakulära lampor, den första är gjord av 1000 party poppers och kallas därför för just Millenium chandelier. Den andra i räckan är gjord av helt klara eller transparanta produkter och är ett projekt som pågått under flera år, då han samlat ihop dessa ting, den heter Tide chandelier. Den tredje i räckan är helt enkelt gjord av glasögon! 

Stuart Haygarth made these spectacular lightings, the first one is made of 1000 party poppers and is called Millenium chandelier. The second one, Tide Chandelier, is made by clear or transparent products, a collection thats been under progress for years. The third one is simply made by spectacles.
Inga kommentarer: