måndag 18 maj 2009

Words don´t come easy...Installationer sammansatta av bokstaver och ord. Skapar poesi. Fint som tusan tycker jag. Konstnären Ebon Heath bor och arbetar i New York. 

Installations composed of letters and words. Creates poetry. Really really pretty, I think. The Artist, Ebon Heath, lives and works in New York!

Inga kommentarer: