torsdag 16 oktober 2008

Kristin Werners lägenhet i Maison!

I sommer vart vi hemma hos Kristin Werner och tog bilder av hennes lägenhet. Detta repotage ligger nu ute i Interiørmagasinet Maison, Vi pusser opp. Lägenheten är helt nydelig och det är ett spännande repotage att läsa om, Kristin har själv gjort oppussingen på denna lägenhet och resultatet är fantastiskt! Lägenheten var i utgångspunkt på 58 m2, men genom att köpa upp delar av källarboder i etagen har hon nu utvidgat den med ytterligare 70 m2. Och på så sätt fått en stor och rymlig lägenhet åt sig själv och sonen Sebastian. Löp o köp på närmaste tidningsbutik för att läsa mer om detta spännande repotage! Fotograf är Maria Reme. 

This summer where we are at the home of Kristin Werner and took pictures of her apartment. This photoshoot is now out in the magazine, Interiørmagasinet Maison. The apartment is gorgeus and has an inspiring story to read about, Kristin has done the redecorating of this apartment herself and the result is fantastic! The apartment was at the starting point of 58 m2, but by buying up parts of the basement, she has now extended by a further 70 m2. And thus had a large and spacious apartment for herself and her son Sebastian. Photographer is Maria Reme. You can buy this magazine in a well sorted magazine store or order it online at,


Inga kommentarer: